Napomene i dokumenti

Ugovor

Za svaki posao potrebno je sklopiti ugovor o pružanju detektivskih usluga uz
specifikaciju vrste usluga i troškova, kao i posebnu punomoć.

Punomoć

Prilikom sklapanja ugovora naručitelj će istražitelju uručiti potpisanu specijalnu punomoć, čiji će se sadržaj odnositi na dokazala i podatke koji će se prikupljati, odnosno na povod za prikupljanje i obradu podataka i dokazala koji su predmetom ugovora.

Ovlasti detektiva

Ovlasti detektiva temelje se na Zakonu o privatnim detektivima (NN broj 24/2009) i Pravilniku o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podatka (NN broj 121/2011).

Što privatni detektiv može i smije učiniti za Vas?

Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o:

 • izgubljenim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke ili osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje šire klevete, uvrede ili sumnjičenja,
 • osobama koje su stranci prouzročile štetu,
 • predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
 • dokazima koja su stranci potrebna za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne uprave te društvima i udrugama,
 • uspješnosti osoba u obavljanju poslova,
 • uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.
 • činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status,
 • kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac,
 • kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima,
 • povredama radnih obaveza ili radne discipline.  
   

Osim prikupljanja obavijesti i informacija privatni detektiv može:

 • planirati i provoditi mjere zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i       
 • osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom,
 • obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima.

 
Gore navedeno privatni detektiv će raditi na način da će:

 • prikupljati podatke od fizičkih i pravnih osoba,
 • prikupljati podatke od tijela državne uprave i drugih pravnih osoba koje temeljem javnih ovlasti vode određene upisnike i evidencije (stalno i privremeno prijavljene osobe, police osiguranja, porezne prijave, vlasnici motornih vozila i plovila, podaci iz državnih matica, podaci o mirovinskom i invalidskom osiguranju),
 • prikupljati podatke i dokaze u drugim državama,
 • obrađivati podatke,
 • osiguravati dokaze i predmete kriminalističko-tehničkim sredstvima,
 • izuzimati tragove i predmete kriminalističko-tehničkim sredstvima,
 • nuditi i davati nagrade za podatke i dokaze,
 • u javnim medijima objavljivati fotografije osoba i predmeta za kojima se traga.