Računalna forenzika

Porastom broja korisnika osobnih računala povećala se i mogućnost iskorištavanja ljudi putem računala. Računalna forenzika je znanost koja se bavi otkrivanjem, sprječavanjem, analiziranjem i istraživanjem računalnih zločina.

Cilj računalne forenzike je objasniti trenutno stanje digitalnog artefakta. Pojam digitalni artefakt može uključivati računalni sustav, medij za pohranu podataka, kao što su čvrsti disk ili DVD medij, elektronički dokument (poruku elektroničke pošte, digitalnu fotografiju) ili niz mrežnih paketa. 

Elektronički uređaj nad kojim je počinjena kriminalna radnja ili je bio alat za obavljanje iste prenosi se u forenzički laboratorij u stanju u kojem je pronađen radi daljnje analize. Podaci s njega se kopiraju uporabom forenzičkog alata i ta kopija čini temelj istrage. Izvorni uređaj nikada nije objekt nad kojim se obavlja istraga jer mora služiti kao dokaz. Zbog toga niti jedan podatak na njemu ne smije biti izmijenjen. Kopija mora biti vjerodostojna da bi uopće mogla biti objekt istrage. Ponekad elektronički uređaj nije moguće prenijeti u laboratorij pa se kopiranje mora obaviti na mjestu zločina. Nakon što se različitim metodama dokaže vjerodostojnost kopije s nje se počinju prikupljati podaci koji se zatim analiziraju. 

Uz pomoć posebnih forenzičkih alata u mogućnosti smo vratiti i analizirati, obrisane, skrivene i privremene datoteke koje na računalu nisu vidljive, te u potpunosti rekonstruirati korisnikovu djelatnost.