Imovinsko pravni odnosi

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi su problem s kojim se podjednako susreću kako pojedinci tako i kompanije. Kompleksnost problema uvelike zbunjuje te produljiva privatne i poslovne poteškoće.

Detektiv Mreža uspješno posreduje pri rješavanju imovinsko pravnih problema već dugi niz godina. Veliki broj naših klijenata javlja nam se upravo sa ovakvim zahtjevima, a sve je veći broj inozemnih upita za detektivskim uslugama.

Detektiv Mreža nudi usluge:

  • pronalaska imovine dužnika radi ovrhe ili namire dugovanja
  • utvrđivanja stvarnog vlasništva nekretnina
  • pronalaska živućih nasljednika
  • posredovanja pri prodaji zemljišta
  • posredovanja pri kupnji zemljišta
  • sve ostale informacije u vezi pokretne i nepokretne imovine