Diskretan nadzor

Diskretan nadzor predstavlja jednu od najučestalijih, ali isto tako i najzahtjevnijih detektivskih usluga koju pruža privatna detektivska agencija Mreža.

Diskretan nadzor možemo definirati kao profesionalno praćenje i prismotru objekta nadzora, uz maskimalnu diskreciju, sa ciljem pribavljanja informacija, utvrđivanja činjenica te prezentacijom dokaza koji klijentu mogu donijeti valjanu korist.

Diskretan nadzor ukratko možemo podijeliti na:

- diskretan nadzor osoba

- diskretan nadzor imovine

- diskretan nadzor vozila

Gledajući brojne filmove i serije, stječe se dojam da diskretan nadzor predstavlja jednostavnu vještinu koju može obavljati svatko.I, kao i gotovo sve drugo što o životu možemo vidjeti na malim ekranima, riječ je o pojednostavljenoj i pretjerano dramatiziranoj slici diskretnog nadzora u stvarnosti. Potraga za dokazima u stvarnome svijetu znatno je kompliciranija od televizije, te predstavlja profesionalan pristup i dugotrajan rad koji traži puno znanja i strpljenja.

Postoji nekoliko elemenata koje je potrebno ispuniti kako bi diskretni nadzor bio uspješan. Ono što je najvažnije, je korištenje iskusnih i osposobljenih operativaca s potrebnim vještinama u prevladavanju različitih problema koji mogu nastati tijekom obavljanja navedene djelatnosti.

Detektiv Mreža ima na raspolaganju kvalificirano osoblje s dugogodišnjim iskustvom u diskretnoj pratnji, prismotri i nadzoru. Naša je zadaća da budemo nevidljivi i prikupimo što više dokaza i informacija koje po okončanju nadzora prezentiramo klijentu u obliku detaljnog izvješća uz foto elaborat.