Privatni istražitelj

TKO JE PRIVATNI ISTRAŽITELJ I KOJE DETEKTIVSKE USLUGE PRUŽA?

Privatni istražitelj je profesionalac koji najčešće ima iskustvo rada u policiji ili drugim sigurnosnim službama, a nužno i sve druge zakonski potrebne uvjete da bi mogao legalno obavljati detektivsku djelatnost.

Privatni istražitelj obavlja detektivske poslove na temelju radnog naloga koji izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik nakon sklapanja ugovora.

Privatni istražitelj je profesionalac koji je angažiran od strane privatnih i poslovnih subjekata u cilju pribavljanja traženih podataka, a zbog potvrđivanja ili opovrgavanja informacija te smije prikupljati obavijesti i informacije od osobe koja mu ih je voljna dati.

Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o:

– nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje iznose klevete, uvrede ili iznose nešto iz osobnog, obiteljskog ili poslovnog života što može škoditi nečijoj časti ili ugledu,

– osobama koje su stranci prouzročile štetu,

– predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,

– dokazima koji su stranci potrebni za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima ili udrugama,

– uspješnosti osoba u obavljanju poslova,

– uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba,

– činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status,

– kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac,

– kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima,

– povredama radnih obveza ili radne discipline.

Također, privatni detektiv može:

– planirati i provoditi mjere zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom,

– obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima.

Privatni istražitelj | Split, Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Šibenik, Dubrovnik | pronalazi, prikuplja, pregledava i analizira podatke i dokaze. Prikupljene dokaze kojima rješava slučaj u konačnici prezentira klijentu.

Neophodno je da privatni detektiv ima veliki broj suradnika koji mu omogućavaju pristup mjestima i informacijama koja su obično nedostupna za obične građane.

Licencirana detektivska agencija Mreža i naši privatni detektivi stoje Vam na raspolaganju od 0-24h svakog dana u tjednu. Obratite nam se s potpunim povjerenjem, svaki razgovor je besplatan, kao i svaki savjet.

Privatni detektiv Mreža K.D. – Saznajte više!