Provjera (potencijalnih) zaposlenika

Sigurnosna provjera (potencijalnih) zaposlenika obuhvaća niz detektivskih usluga u cilju prikupljanja informacija te utvrđivanja činjenica o Vašim zaposlenicima i poslovnim suradnicima te je ujedno i jedna od najtraženijih detektivskih usluga. 

Nositelji ekonomske snage te konkurentske prednosti mnogih kompanija upravo su njihovi zaposlenici. Iznimno je važno imati profesionalno obrazovane zaposlenike od povjerenja koji mogu značajno pridonijeti rezultatskom uspjehu.

Zloupotreba i prekoračenje radnih ovlasti sve je češća pojava u poslovnom svijetu koja može rezultirati velikim financijskim gubicima.

U cilju otkrivanja te prevencije mogućih prevara od strane Vaših (potencijalnih) zaposlenika Detektivska agencija Mreža uspješno nudi slijedeće usluge:

  • poligrafsko testiranje
  • forenzička analiza službenih mobilnih uređaja
  • forenzička analiza službenih računala
  • istrage o lažnim bolovanjima
  • istrage o povredama radnih obaveza ili radne discipline
  • istrage o kršenjima ugovora o radu te poslovnih procedura
  • izrade potpune provjere provjera lojalnosti i učinkovitosti zaposlenika
  • izrade potpune provjere kandidata za zapošljavanje
  • istrage o poslovnoj prošlosti potencijalnih zaposlenika
  • utvrđivanja stvarnog mjesta stanovanja