Nasilje u obitelji / Zlostavljanje osoba

Ukoliko ste Vi ili netko od Vaših članova obitelji žrtva nasilja ili zlostavljanja prvo što trebate učiniti jest obratiti se policiji ili centru za socijalnu skrb ili policiji, a pomoć žrtvama pružaju brojne ustanove i nevladine organizacije

Prema zakonu, nasilje u obitelji je:

- tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije
- tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe
- psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja 
- spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje
- ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva.

Ako smatrate da Vam možemo pomoći prikupljanjem informacija, utvrđivanjem vjerodostojnosti određenih sumnji ili na bilo koji drugi način, stojimo Vam u potpunosti na raspolaganju.

Privatna detektivska agencija Mreža - Ključno je znati tko zna!

Privatni detektiv Mreža - Istrage o nasilju u obitelji i zlostavljanju osoba