Provjera poslovnih suradnika

Sigurnosna provjera (potencijalnih) poslovnih suradnika obuhvaća niz detektivskih usluga u cilju prikupljanja informacija te utvrđivanja činjenica o Vašim poslovnim suradnicima te je ujedno i jedna od najtraženijih detektivskih usluga. 

Zloupotreba i prekoračenje radnih ovlasti sve je češća pojava u poslovnom svijetu koja može rezultirati velikim financijskim gubicima. Također, vrlo je važno utvrditi vjerodostojnost te poslovnu sposobnost Vaših (potencijalnih) poslovnih suradnika.

U cilju otkrivanja te prevencije mogućih prevara od strane Vaših (potencijalnih) zaposlenika i poslovnih suradnika Detektivska agencija Mreža uspješno nudi slijedeće usluge:

  • ispitivanje boniteta poslovnih suradnika
  • poligrafsko testiranje
  • istrage o lažnim bolovanjima
  • istrage o povredama radnih obaveza ili radne discipline
  • istrage o kršenjima ugovora o radu te poslovnih procedura
  • istrage o poslovnoj uspješnosti poslovnih suradnika
  • istrage o prošlosti poslovnih suradnika
  • ostale detektivske usluge